Tin tức

Theo kinh nghiệm đầu tư bất động sản Úc thì gần như sẽ có lợi nhuận theo thời gian vì nền kinh tế Úc khá ổn định, khiến người dân Úc có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, gia tăng nhu cầu mua nhà để...

Property prices double every 10 years, the old saying goes, but new research shows the cities where prices have risen even higher – and where they’ve fallen far short. Sydney house prices have more than doubled in the past decade, rising 146.4 per cent in the...

Là quốc gia sở hữu tới 4 thành phố nằm trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2021 theo bình chọn của EIU, điều đó khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp đánh giá và chọn Úc là...