November 2021

Là quốc gia sở hữu tới 4 thành phố nằm trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2021 theo bình chọn của EIU, điều đó khiến nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp đánh giá và chọn Úc là...